МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Основні завдання:

  • Реалізація ІТ-політики з формування, підтримки та розвитку інформаційної системи Університету.
  • Методичний та технічний супровід інформаційних технологій, що впроваджуються в Університеті.
  • Супроводження локальних мережевих сервісів в галузі інформатизації освіти, наукових досліджень та адміністративного управління Університетом.
  • Участь у реалізації програм неперервного навчання та підвищення кваліфікації працівників освіти щодо опанування та використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітній, науковій та управлінській діяльності.
  • Вивчення ринку електронних освітніх ресурсів (ЕОР), сучасних ІКТ та їх адаптація для потреб Університету.
  • Підтримка загальноінститутських програмно-апаратних комплексів дистанційної освіти.
  • Взаємодія с компаніями-аутсорсерами з метою використання зовнішніх Інтернет-сервісів та ЕОР.
  • Надання консультативних послуг структурним підрозділам Університету з питань інформатизації освітньої, науковій та управлінської діяльності.
  • Підвищення рівня професійної кваліфікації працівників ЦРТ.

Тел. 481-38-52, E-mail crt.umo@gmail.com


Тест

пміфвпФІЦПівпімфівпЦУПФІЦВПАфіваІФІІФІВ