Кафедра державної служби та менеджменту освіти створена 1 жовтня 2015 року.

Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Ніна Григорівна Діденко

На кафедрі працюють 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, 4 старших викладачів, 3 доктори наук мають вчене звання «професор».

У складі кафедри створені предметно-методичні комісії з державної служби, дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти.