Структура за темами

 • Основні аспекти Угоди про Асоціацію

  Соглашение об ассоциации является договором между Европейским союзом и страной, не входящей в ЕС, которая создает рамки для сотрудничества между ними. Его правовая основа определена в статье 217 Договора о функционировании ЕС (Лиссабонский договор), которая предусматривает «объединение, включающее взаимные права и обязанности, общие действия и специальные процедуры». ЕС имеет более 20 соглашений об ассоциации, главным образом со своими соседями, от Марокко до Украины.
  Части Соглашения об ассоциации были временно применены с 1 ноября 2014 года. Это расширило сотрудничество между ЕС и Украиной в области прав человека, основных свобод и верховенства закона; политический диалог и реформы; перемещение лиц; и укрепление сотрудничества в ряде секторов, включая энергетику; окружающей среды и климата; транспорт; финансовые услуги; государственные финансы, включая анти-мошенничество; сельского хозяйства и развития сельских районов; рыболовства и морской политики; защиты потребителей и гражданского общества.
  В июле 2017 года завершен процесс ратификации Соглашения об ассоциации на стороне ЕС и его государств-членов, что позволило Соглашению вступить в силу 1 сентября 2017 года. 

 • Правове забезпечення освітніх змін

  Сучасний стан розвитку людства визначається процесами глобалізації. Хоча у дослідників немає єдиного визначення цього явища і однозначної оцінки його наслідків, у літературі домінує уявлення про глобалізацію як про поширення економічних, політичних і культурних процесів за межами держав і формування на цій основі нової цілісності світового простору.

  В умовах глобалізації та лібералізації, посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків.

  Нові умови  спричиняють кардинальне підвищення ролі освіти й науки  в житті суспільства. Віднині вони є основою  і водночас головною рушійною силою прогресу.  Тільки  ті  нації,  які  вчасно  усвідомили  всю  значимість  цих  глибинних змін і відреагували на нові виклики, мають шанс на успіх.

  Отже, питання інтеграції Української держави в європейське співтовариство пов’язано не лише з єдиним економічним простором і євровалютою. Важливе місце у цій шерензі мають посідати освіта і наука.

  Освіта як головний творець та розповсюджувач знань і соціального досвіду, є потужним фактором розвитку людського потенціалу та економічного зростання. Але для забезпечення такого розвитку необхідним є не стільки високий рівень доступу населення до освіти, скільки якість освіти, яка вимірюється в обсязі здобутих когнітивних навичок. Аналіз освітнього сектору в країнах, що розвиваються, тільки доводить цей факт: показники якості освіти в таких країнах набагато гірші, ніж кількісні показники, якими переважно звітують, зокрема і в Україні.

  Незалежні спостерігачі вказують на низьку ефективність українських освітніх закладів з точки зору інноваційних досліджень, внеску до світового банку знань, інтеграції в міжнародні освітні та наукові мережі, мобільності викладачів і студентів, зв'язків з бізнесом і впливу на формування національної еліти, а також стимулювання гарного економічного і політичного управління. В авторитетному рейтингу Таймс або в Шанхайському рейтингу немає жодного університету України.

  Проблема полягає в забезпеченні якості вищої освіти.

 • Фейки в соцмережах після запровадження воєнного стану

  Більше про фейки та їх поширення/знешкодження - на сторінці "Лабораторія медіаграмотності" https://www.facebook.com/medialiteracylab2017/ або у групі https://www.facebook.com/groups/medialiteracylab


  Фейки та їх застосування в інформаційній війні   • Психоанализ профессиональных групп: характерология и роли

  • Нові правила гри в польській науці