Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

 

 Вхідний або залучаючий маркетинг (Inbound-маркетинг)

 – це просування сайту компанії або послуги в пошукових системах за допомогою блогу і e-mail розсилок за рахунок цікавого і корисного для цільової аудиторії контенту.

Б

Біла книга (white paper) 

- –це авторитетний звіт чи довідник, який коротко інформує читачів про складну проблему та представляє філософію органу, що видав це питання. Він має на меті допомогти читачам зрозуміти чи вирішити проблему або прийняти рішення. 

Це переконливе есе, яке використовує факти і логіку для просування певного продукту, сервісу або точки зору. (Гордон Грехем).

В

Вірусний маркетинг

 це метод поширення інформації, головною особливістю якого є сам спосіб поширення - зацікавлений споживач. В інтернет-маркетингу, соціальних мережах зокрема, розуміється як процес створення й розміщення медіа вірусу – цікавого та привабливого контенту. Подібно вірусам, такі технології використовують будь-яку сприятливу можливість для збільшення кількості переданих повідомлень. Передбачає створення зацікавленості представників цільової аудиторії у передачі маркетингового повідомлення іншим особам.


К

Крос-маркетинг

це спільне просування продукції/послуг декількома не конкуруючими між собою закладами, продукція/послуги яких доповнюють одна одну. Забезпечує перехресне просування закладу (послуг) двома чи більшою кількістю навчальних закладів, реалізуючи спільні маркетингові програми, спрямовані на стимулювання збуту або підвищення обізнаності.


М

Маркетинг освітніх послуг навчального закладу

 - це дослідження, планування, здійснення та контроль ретельно сформованих програм, з метою здійснення добровільного обміну цінностями з цільовими ринками для досягнення цілей навчальних закладів. (за Ф. Котлером)


Маркетингові Інтернет-технології (цифровий маркетинг)

– це комплекс соціальних та управлінських процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб споживачів у мережі Інтернет при формуванні пропозиції та системи обміну товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних технологій.

О

Освітній маркетинг

  це один із напрямів діяльності з управління навчальним закладом в умовах ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на освітні послуги та певні знання понад встановлені державою стандарти, впливає на розвиток освітніх потреб громадян шляхом розроблення й впровадження концепції надання їм якісного освітнього продукту.


П

Педагогічний маркетинг 

- це вид діяльності, спрямований на вивчення освітнього середовища, створення та розвиток ринку освітніх послуг й стимулювання попиту на них.


С

Сегментування ринку 

- розподіл споживачів на групи (сегменти), які відрізняються відносною однорідністю попиту, смаків, уподобань або реакцією на ті чи інші види маркетингової діяльності.


Т

Технології маркетингу

 - це комплекс прийомів, спосіб дії та прийняття рішень, які визначають діяльність закладу з управління своєї позиції на освітньому ринку, вибору та досягненню закладом її основних цілей.