Організація роботи віртуальної кафедри андрагогіки

ВКА як віртуальне об’єднання технологічного та інтелектуального капіталу є динамічним утворенням науковців, кафедр, інститутів, вищих навчальних закладів, громадських організацій та. ін., що характеризується незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень), переходом від індивідуальної до колективної відповідальності його партнерів, що передбачає наявність договірних взаємовідносин між всіма партнерами ВКА.

У ВКА передбачено такі форми участі: легітимна периферійна участь (LPP – legitimate peripheral participation), що визначається на основі укладених Угод про наукову співпрацю кафедри філософії і освіти дорослих з іншими структурантами віртуального освітнього кластеру, та модифікована форма участі, яка надає можливість для не-членів віртуального співтовариства взяти участь у діяльності ВКА.

ВКА з урахуванням географічної віддаленості його партнерів-учасників передбачає використання внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних форм організації роботи:

  • тренінги, круглі столи, семінари, Інтерне-конференції, банк знань;
  • вебінари, чати, відеомости, відеоконференції;
  • оn-line студії, веб-лабораторії, web-колегіуми, педагогічні web-квести, веб-екскурсії тощо.

ВКА як самоорганізаційна система для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • використання мережі дистанційного зв’язку;
  • послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців сфери андрагогіки;
  • маркетинг знань і дистанційних освітніх послуг;
  • захист спільного використання інтелектуальної власності членів ВКА;
  • інтеграцію розгалужених освітніх андрагогічних практик до цілісної, когерентної системи неперервної освіти дорослих.
Остання зміна: середа 1 листопад 2017 6:04