Структура і склад віртуальної кафедри андрагогіки

  1. Структура і склад ВКА узгоджується всіма сторонами-учасниками, що відбувається на неієрархічній основі.
  2. До структури ВКА можуть входити: навчально-наукові, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі інститути, інститути післядипломної освіти, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, філії, коледжі, технікуми, наукові лабораторії, технопарки, центри, факультети, кафедри, відділи аспірантури та докторантури, наукові бібліотеки, методичні відділи, лабораторії, методичні кабінети (центри), комп’ютерні та інформаційні центри, громадські організації та інші підрозділи тощо, залучені до спільної мети для виконання покладених встановлених завдань.
  3. ВКА може утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки, експериментальні лабораторії та входити до складу інших співтовариств, організацій, консорціумів за умов збереження статусу самостійного, добровільного співтовариства.
  4. Структуранти ВКА можуть мати окремі права організаційної самостійності.
Остання зміна: середа 1 листопад 2017 6:12