Права і обов’язки учасників віртуальної кафедри андрагогіки

Права та обов’язки учасників Віртуальної кафедри андрагогіки утверджуються на основі Угоди про співрацю.

Угода не передбачає фінансових зобов'язань сторін і реалізується за принципом співробітництва на партнерських засадах. Регулювання фінансових відносин сторін здійснюється на основі діючого законодавства (контракти, угоди, трудові домовленості тощо).

Сторони зобов'язуються здійснювати спільну наукову, науково-дослідну, науково-методичну діяльність відповідно до визначеної мети і завдань, з урахуванням головних напрямів діяльності ВКА.

Сторони за згодою можуть змінити або скасувати угоду про співробітництво з оформленням відповідного протоколу.

Пpаво викоpистання pезультатiв pоботи, виконаної у вiдповiдностi з угодою, належить обом стоpонам у piвнiй мipi.

Остання зміна: середа 1 листопад 2017 6:17